Privacyverklaring

1. Algemeen
De bescherming van uw persoonlijke gegevens is heel belangrijk voor ons. Daarom houden wij ons strikt aan de regels voor gegevensbescherming en telemediawetgeving. Onze medewerkers verplichten zich te houden aan de voorschriften voor gegevensbescherming bij de omgang met uw persoonlijke gegevens.

Met deze privacyverklaring willen we u informeren over de aard, omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens, evenals over uw rechten. De term persoonlijke gegevens wordt gedefinieerd in de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU GDPR). Volgens deze verordening betreft dit alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om uw naam, uw adres, uw tele-foonnummer en uw e-mailadres.

2. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens
JOST verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens zolang de EU-GDPR of een andere wettelijke bepaling dit toestaat of vereist of als de betrokken persoon hierin heeft toegestemd. Het gebruik van onze website is normaal gesproken zonder persoonlijke gegevens mogelijk. Voor zover op onze sites persoonlijke gegevens, zoals naam, adres en e-mailadres, worden verlangd, gebeurt dit altijd op vrijwillige basis.

Wij wijzen op het feit dat de niet-gecodeerde gegevensoverdracht in het internet, bijv. bij de commu-nicatie per e-mail, veiligheidsproblemen kan opleveren. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

3. Cookies
Onze internetsite maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat wordt verzonden wanneer u een website als gebruiker bezoekt en dat in de cache op de harde schijf van uw pc wordt opgeslagen. Als de betreffende server van onze website nogmaals door u als gebruiker van de website wordt opgeroepen, stuurt de browser van uw computer het eerder ontvangen cookie weer terug naar de server. De server kan dan de door deze procedure verkregen informatie op diverse manieren evalueren. Door cookies kunnen bijv. reclameboodschappen worden gestuurd of het navigeren naar een internetsite makkelijker worden. Als u als gebruiker van de website het gebruik van cookies wilt voorkomen, kunt u dit bewerkstelligen door de lokale browser-instellingen te wijzigen, d.w.z. in het programma op het apparaat voor het openen en weergeven van websites (bijv. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera of Safari.

4. Registratie op onze website
(online-recruiting, job-nieuwsbrief, leveranciers-portaal)
Zodra u zich bij ons op de website registreert, worden persoonlijke gegevens verzameld. Dit zijn naam/bedrijf, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Na registratie kunt u zich op ieder gewenst moment inloggen op onze website met uw gebruikersnaam en wachtwoord. De registratie op onze site laat toe dat u uw persoonlijke gegevens zelf kunt wijzigen of verwijderen. De gegevens die u ver-strekt, worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor u deze oorspronkelijk heeft bedoeld.

5. Overdracht van gegevens aan derden
Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.  

6. Gegevens bewaren
Wij slaan uw gegevens op zolang dat wettelijk toegestaan is of zolang het voor de behandeling van uw aanvraag nodig is. Als de doelstelling niet meer bestaat of na afloop van de termijnen worden de betreffende gegevens geblokkeerd of verwijderd.

7. Informatie, correctie en bezwaar
U heeft het recht om informatie over de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen en deze te laten corrigeren of te verwijderen. Bovendien kunt u uw toestemming voor het toekomstige gebruik van uw gegevens op elk gewenst moment herroepen of verzoeken uw gegevens aan een an-dere provider over te dragen. Een e-mail aan het volgende adres is voldoende: datenschutz@jost-world.com. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

8. Reclame
Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de Duitse colofonverplichting door derden voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal, wordt hierbij uit-drukkelijk uitgesloten.

De providers van de sites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te onder-nemen in het geval van ongevraagde verzending van reclameboodschappen, zoals spam-e-mails.

9. Gebruik van Google Analytics
Deze site gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").

Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maakt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) wordt doorgestuurd aan een server van Google in Amerika en daar opgeslagen.

Door de IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt uw IP-adres echter vooraf ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeen-komst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het complete IP-adres aan een server van Google in Amerika doorgestuurd en aldaar ingekort. In opdracht van de provider van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan de website-provider te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verstrekt in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een wijziging van de instelling van uw browsersoft-ware. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door het cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), even-als de verwerking van deze gegevens door Google door de browser-plug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als alternatief voor de browser-plug-in of in browsers op mobiele apparaten klikt u op de volgende link om een opt-out-cookie te plaatsen waardoor Google Analytics in de toekomst geen informatie meer verzamelt als u deze website bezoekt (dit opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Verwijder uw cookies in deze browser door opnieuw op deze link klikken): Google Analytics deactiveren
Zie ook https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable

Meer informatie hierover vindt u onder http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of onder http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics werd uitgebreid met de code „gat._anonymizeIp();“ om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te waarborgen.

10. Wijziging van onze privacyverklaring
JOST behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring aan te passen of te wijzigen om te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten. De huidige versie van onze privacyverklaring is op elk gewenst moment beschikbaar op onze website.

11. Verantwoordelijk is:
JOST-Werke Deutschland GmbH
Siemensstr. 2
D-63263 Neu-Isenburg

12. Toezichthouder voor gegevensbescherming van de JOST-Werke
Toezichthouder voor gegevensbescherming
JOST-Werke Deutschland GmbH
Siemensstr. 2
D-63263 Neu-Isenburg
E-mail datenschutz@jost-world.com

back-to-top