Waarom een stuursysteem?

Er zijn verschillende redenen om voor een stuursysteem te kiezen, we zetten de belangrijkste voordelen voor u op een rijtje.

Bereikbaarheid

De wegen worden steeds voller, het aantal rotondes neemt sterk toe, de dorpen, steden en bedrijven terreinen worden compacter. Deze factoren zorgen ervoor dat het met een trekker-opleggercombinatie steeds moeilijker of onmogelijk wordt om het gewenste laad- of losadres te bereiken.

Met het toepassen van een TRIDEC-trailersturing wordt uw trailer beter manoeuvreerbaar en heeft minder ruimte nodig om obstakels of bochten te passeren. Hierdoor wordt veel tijd bespaard wat garant staat voor een optimale efficiency en inzetbaarheid van uw wagenpark. 

Ook is het in veel gevallen mogelijk om een motorwagen te vervangen voor een trekker-opleggercombinatie, waarbij een hoger laadvermogen en een groter laadvolume gerealiseerd wordt. Door het toepassen van een TRIDEC-trailersturing is de inzetbaarheid van een opleggercombinatie in veel situaties efficiënter dan van een motorwagen.

Deze band is van een trailer met TRIDEC-sturing en heeft 135.000 km gereden waarvan 80% op lokale wegen.
Deze band is van een trailer zonder TRIDEC-sturing en heeft 35.000 km gereden waarvan ongeveer 80% op lokale wegen.

Bandenslijtage

Buiten een betere manoeuvreerbaarheid van uw voertuig biedt de
toepassing van de TRIDEC sturing nog een aantal andere voordelen. De wielen lopen zonder wringen door bochten. Dit veroorzaakt minder slijtage en onderhoudskosten aan uw chassis en asophanging en levert tevens een zeer grote bandenbesparing op. 

Bij trailers welke bijvoorbeeld 20% op snelwegen rijden en 80% op lokale wegen en in stadsgebieden kunnen de banden zelfs driemaal zoveel kilometers rijden. Het karkas kan hierna meestal nog herge-bruikt worden omdat het risico van beschadiging op de zijkant van de band veel kleiner is dan bij een niet-gestuurde trailer.

Bijvoorbeeld bij 80% vervoer op lokale wegen en 20% op de autoweg zal de levensduur van uw banden niet meer dan 40.000 km bedragen. Bij een 3-assige trailer houdt dit in dat u bij 80.000 km per jaar 12 banden verslijt. Bij 80% op lokale wegen en 20% op de autoweg is de levensduur van de banden 120.000 km. Dit houdt in dat u bij 80.000 km per jaar slechts 4 banden verslijt, ofwel een besparing van 8 banden per jaar. Voeg hierbij de tijdsbesparing door de betere bereikbaarheid en manoeuvreerbaarheid en u kunt het rendement van een trailer met sturing berekenen op jaarbasis.

 

Indien u dezelfde berekening maakt maar dan op basis van 80% rijden op de autoweg zult u zien dat het rendement van een sturing sterk afneemt. Het kan echter toch nog noodzakelijk zijn dat, omwille van bereikbaarheid van uw bestemmingen en het voorkomen van beschadiging aan het wegdek door wringen van de assen, een sturing voordelen oplevert.

Wij moeten er op wijzen dat bandenslijtage, afhankelijk van de inzet, af kan wijken van de gegevens in deze tekst. Wij hebben echter getracht de minimaal haalbare resultaten weer te geven, in de praktijk kunnen deze nog positiever uitvallen.